Obavijest

Obavještavamo sve naše korisnike da u srijedu, 29.04.2020.g. započinje pranje individualnih spremnika za miješani komunalni otpad. Pranje spremnika vršiti će se u dane redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja, a isto se obavlja pomoću specijalnog komunalnog vozila za pranje spremnika.

Ukoliko želite da se izvrši pranje Vašeg spremnika,  molim Vas da u navedeni dan isti bude postavljen na javnoj površini.

Detaljan plan pranja možete preuzeti u nastavku:

Plan pranja spremnika 2020

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 091 431 0107 ili 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.