Obavijest

Obavještavamo korisnike naših usluga, a vezano na narudžbe spremnika za otpad zapremnine 5 m3 i 7 m3 da iste mogu naručiti na sljedeće telefonske brojeve: 091 431 0029 Vilijam Banko – Poslovođa sakupljanja i prijevoza otpada 091 430 1435 Siniša Terlević – Viši voditelj gospodarenja otpadom

Usluga Poreč d.o.o.