NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. J. Rakovac

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. J. Rakovac

Ovogodišnja eko akcija sakupljanja krupnog kućnog nastavlja se postavljanjem privremenih kontejnera na području M.O. J. Rakovac.

Za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7 m3, u periodu

od 03. 04. do 06.04. 2018. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Ul. O. Keršovanija
  • Ul. V. Gortana
  • Ul. N. Tesle
  • Ul. I.G. Kovačića (kod oglasne ploće)
  • Obala M. Laginje

od 07. 04. do 10.04.2018. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Trg J. Rakovca
  • Ul. T. Ujevića (kod vodovoda)
  • Ul. M. Giosefi (kod kemijske čistione)
  • Spoj ul. D. Trinajstića i T. Ujevića
  • Portun

Odložimo otpad na adekvatan način, učinimo to za naš okoliš, naše zdravlje i kvalitetniju budućnost.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.