NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Varvari

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Varvari

Od ponedjeljak, 26. ožujka 2018. do 30. ožujka 2018. godine na područlju M.O. Varvari postavljaju se privremeni kontejneri za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada. Kontejnere postavlja Usluga Poreč d.o.o. u sklopu ovogodišnje eko akcije.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7 m3, na sljedećim lokacijama:

  • Veleniki (kod boćališta)
  • Musalež (ulaz u naselje)
  • Diklić (bijeli put prema Musaležu)
  • Varvari (Ul. Trsi kod dječjeg igrališta)
  • Varvari (Ul. Baldini kod trafostanice)
  • Varvari (vrh ulice Pjantade)
  • Valkarin (ulaz u naselje)

 

Cilj eko akcije je spriječiti nastajanje divljih odlagališta otpada na javnim površina i ostalim za to neprimjerenim lokacijama, pa s tim ciljem molimo građane da svoj krupni otpad odlože u postavljene spremnike kako bi se isti adekvatno zbrinuo.

 

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

 

Usluga Poreč d.o.o.