NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Kaštelir-Labinci

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Kaštelir-Labinci

U petak, 01. lipnja 2018. godine postaviti će na području općine Kaštelir-Labinci privremeni kontejneri za odvoz krupnog kućnog otpada, i time završava ovogodišnja eko akcija u organizaciji komunalnog društva Usluge Poreč d.o.o. Privremeni kontejneri biti će postavljeni na dole navedenim lokacijama do 04. lipnja 2018. godine.

Privremeni kontejneri zapremnine 7 m3 biti će postavljeni na sljedećim lokacijama:

  • Dvori (kod lokve)
  • Labinci (kod rukometnog igrališta)
  • Tadini (ulaz na naselje)
  • Roškići (kod zelenog otoka)
  • Kaštelir (kod nogometnog igrališta)

Molimo građane da iskoriste ovu eko-akciju te krupni otpad odlože u postavljene privremene kontejnere kako bi se isti adekvatno zbrinuo.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti