NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Tar-Vabriga

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Tar-Vabriga

Od 24. svibnja do 31. svibnja 2018. g. u sklopu ovogodišnje eko-akcije postavljaju se privremeni kontejneri za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Tar-Vabriga.

Na dole navedenim lokacija postaviti će se privremeni spremnici, zapremnine 7 m3, u periodu:

od 24. 05. do 27.05. 2018. godine, na lokaciji:

  • Parking kod Kaštela
  • Ul.Brajde (parking)
  • Križanje Riječke i Porečke ul.
  • Križanje ul. V. Gortana i ul. Glavica
  • Naselje Frata (parking kod crkve)

od 28.05. do 31.05.2018. godine, na lokaciji:

  • Vabriga – raskrižje Lokvarske i ul. Istarske kontrade
  • Vabriga – centar naselja (parking kod trga)
  • Perci (centar naselja)
  • Rošini (kod igrališta)
  • Gedići (kod stare lokve)

Mole se građani da iskoriste ovu ekoakciju u organizaciji komunalnog poduzeća Usluge Poreč d.o.o., te krupni otpad odlože u postavljenje kontejnere kako bi se isti adekvatno zbrinuo.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.