NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest – podjela spremnika

Obavijest – podjela spremnika

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se podjela individualnih spremnika u narednom razdoblju vršiti prema slijedećem planu: • Novo naselje 20.12.2018. • Naselje bolnica 20.12. – 22.12.2018. • Čimižin 27.12. - 29.12.2018. i 2.1.-5.1.2019.

Nadalje, ovim putem pozivamo sve predstavnike višestambenih zgrada sa područja podjele spremnika, ukoliko imaju pitanja oko uvjeta, načina i mogućnosti korištenja javne usluge da pristupe u Ured za korisnike, Mlinska 1, Poreč kako bi pravovremeno dobili sve potrebne informacije.

Također, sve ostale informacije o podjeli spremnika mogu se dobiti u redovno radno vrijeme od 07:00 – 15:00 sati  u Uredu za korisnike ili   na broj telefona  091/431 0107 ili putem e-mail: elvin.ferenac@usluga.hr

Usluga Poreč d.o.o.