NaslovnaObavijestiNovosti RJ MarinaObavijest o prijedlogu konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč

Obavijest o prijedlogu konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč

Obavještavaju se vlasnici plovila koji su podnijeli zahtjev za stjecanje prava na vez u Sportskoj luci Poreč da je sukladno Pravilniku o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč od dana 04.03.2016. godine, Klasa:363-01/16-02/09 utvrđen prijedlog konačne liste zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo uložiti prigovor na utvrđeni prijedlog konačne liste zahtjeva u roku od 8 dana od objave iste na mrežnim stranicama društva Usluga Poreč d.o.o. i oglasnoj ploči Marine Poreč.

Prigovor se podnosi na adresu sjedišta Društva: Usluga Poreč d.o.o., Poreč, Mlinska 1  ili na recepciji Marine Poreč s naznakom: Prigovor na prijedlog konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč.

Po razmatraju pravovremenih prigovora objaviti će se konačna lista zahtjeva.

Tabelarni prikaz prijedloga konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč možete preuzeti u nastavku

Prijedlog konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u sportskoj luci Poreč

Usluga Poreč d.o.o.