NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. A. Butorac

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. A. Butorac

U periodu od 21. travnja do 24. travnja komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. postavlja privremene kontejnere za odvoz krupnog kućnog opada na području M.O. A. Butorac.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, na sljedećim lokacijama:

  • Ul. R. Končara (kod boćališta)
  • Trg K. Branimira
  • Ul. K. Pejnović
  • Ul. J. Šurana (kod igrališta)
  • Ul. B. Valenti (kraj ulice kod kružnog toka)

Kako bi se spriječilo stvaranje divljih odlagališta otpada na javnim površinama i ostalim za to neprimjerenim lokacijama mole se građani s područja M.O. A. Butorac da iskoriste ovu priliku te iz svojih kuća i dvorišta odlože krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner i na taj način postanu dio ove hvalevrijedne akcije.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.