NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Fuškulin

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Fuškulin

Danas se postavljaju privremeni kontejneri na području M.O. Fuškulin za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada,čime komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. nastavlja sa ovogodišnjom eko-akcijom sakupljanja glomaznog otpada.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu 06.03. do 09. 03. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Fuškulin (postojeći kontejner kod igrališta)
  • Jasenovica (kod boćališta)
  • Mugeba (kod crkve)
  • Dračevac (centar naselja)
  • Montižana (centar naselja)

Mole se građani da odlože svoj krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner, kao bi se isti zbrinuo, tj. da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu a ne u šumama,  javnim površinama i sl.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.