NaslovnaObavijestiObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. J. Rakovac

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. J. Rakovac

Sutra se na području M.O. J. Rakovac na deset lokacija postavljaju privremeni kontejneri za odvoz krupnog kućnog otpada. Ovom hvalevrijednom eko akcijom Usluga Poreč d.o.o. omogućuje žiteljima s područja M.O. J. Rakovac da odlože svoj krupni kućni otpad u najbliže postavljeni kontejner, a isti će se naknadno adekvatno zbrinuti.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 31. 03. do 03. 04. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Ul. O. Keršovanija
  • Ul. V. Gortana
  • Ul. N. Tesle
  • Ul. I.G. Kovačića (kod oglasne ploče)
  • Obala M. Lagine

od 04. 04. do 07.04.2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Trg J. Rakovca
  • Ul. T. Ujevića (kod vodovoda)
  • Ul. M. Giosefi (kod kemijske čistione)
  • Spoj ul. D. Trinajstića i T. Ujevića
  • St. Portun

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.