NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. M. Balota

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. M. Balota

Nastavlja se ovogodišnja eko akcija koju provodi Usluga Poreč d.o.o. sa ciljem sprječavanja stvaranje divljih odlagališta otpada na javnim površinama i ostalim za to neprimjerenim lokacijama. S tim ciljem od sutra, 08. travnja do 20. travnja 2017. godine na dvanaest za to predviđenim lokacijama postavljaju se privremeni spremnici za odvoz krupnog kućnog otpada.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 08. 04. do 11. 04. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

 • Naselje M. Balota (kod boćališta)
 • Spinčićeva ulica
 • Ul. 43. Istarske divizije (kod dječjeg igrališta)
 • St. Vergotin (kod oglasne ploće)

od 12. 04. do 16.04.2017. godine, na sljedećim lokacijama:

 • Ul. A. Guštin
 • Ul. M. Lombarda (kod kućnog br. 6)
 • Ronjgova ulica
 • Ul. M. Milohanića

od 17. 04. do 20. 04. 2017. godine, na sljedećim

 • Ul. M. Vlašića (parking – ulaz u ind. zonu)
 • Ul. M. Vlašića (parking preko puta Porezne uprave)
 • Rovinjska ul. (centar naselja Gornji Čimižin)
 • Ul. R. Stipe (parking preko puta CRODUX-a)

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.