NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Nova Vas

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Nova Vas

Postavljanjem privremenih kontejnera na području M.O. Nova Vas za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. nastavlja sa ovogodišnjom eko-akcijom.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu od:

10. 03. do 13. 03. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Antonci (kod dječjeg igrališta)
  • Vežnaveri (kod oglasne ploče)
  • Kosinožići (kod dječjeg igrališta)
  • Nova Vas (kod igrališta)
  • Brčići (centar naselja)

14. 03. do 17.03. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Kukci (kod boćališta)
  • Kukci (Cerova ul.  kod kbr. 4)
  • Cancini (kod igrališta)
  • Stranići (kod oglasne ploče)
  • Mihatovići (kod oglasne ploče)

Mole se građani da iskoriste ovu priliku te odlože svoj krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner, kako bi se isti adekvatno zbrinuo.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.