NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Veli Maj

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Veli Maj

Usluga Poreč d.o.o. nastavlja sa eko akcijom sakupljanja krupnog kućnog otpada, tako će od sutra 25. travnja do 02. svibnja postaviti na jedanaest lokacija na području M.O. Veli Maj privremene kontejnere za odvoz glomaznog otpada.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 25. 04. do 28. 04. 2017. g, na sljedećim lokacijama:

 • Naselje Materada (kod marketa Škofić)
 • Brionska ul. (na vrhu ulice)
 • Bračka ul. (centar naselja)
 • Creska ul. (parking)
 • Mali Maj (ulaz u naselje)
 • Veli Maj (ulaz u naselje Benuška)

od 29. 04. do 02. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama:

 • Vodopia (centar naselja)
 • Bašarinaka (ulaz u naselje)
 • Stari Červar (kod boćališta)
 • Vranići (ulaz u naselje)
 • Gulići (raskrižje prema novim stanovima)

Svrha ove akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu i na taj način spriječimo nastanak divljih odlagališta.  S tim ciljem molimo građane da iskoriste ovu priliku i odlože krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner te postanu dio ove hvalevrijedne akcije.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.