NaslovnaObavijestiObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Sv. Lovreč

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Sv. Lovreč

U sklopu ovogodišnje Eko-akcije komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od 13. do 16. veljače 2017. godine, postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Sv. Lovreč.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu

od 13. 02. do 16. 02. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Vošteni
  • Selina
  • Krunčići
  • Lakovići
  • Lovreč (kraj naselja)

Mole se građani da sudjeluju u ovoj hvalevrijednoj akciji te da odlože svoj otpad, u najbliže  postavljeni kontejner i na taj način spriječe stvaranje divljih odlagališta otpada.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.