NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Tar-Vabriga

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Tar-Vabriga

U sklopu ovogodišnje eko-akcije u subotu, 20. svibnja do nedjelje 28. svibnja 2017. godine postavljaju se privremeni kontejneri za odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Tar–Vabriga.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 20. 05. do 23. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama:

  • Parking kod Kaštela
  • Ul. Brajde (parking)
  • Križanje Riječke i Porečke ul.
  • Križanje ul. V. Gortana i ul. Glavica
  • Naselje Frata (parking kod crkve)

od 24. 05. do 28. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama:

  • Vabriga (raskrižje Lokvarske i ul. Istarske kontrade)
  • Vabriga – centar naselja (parking kod trga)
  • Perci (centar naselja)
  • Rošini (kod igrališta)
  • Gedići (kod stare lokve)

Mole se građani s područja općine Tar-Vabriga da odlože svoji krupni otpada u najbliže postavljeni kontejner te spriječe nastajanje divljih odlagališta.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.