NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Višnjan

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Višnjan

U sklopu ovogodišnje Eko-akcije komunalno društvo Usluga Poreč d.o.o. od 16. do 23. veljače 2018 g. postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Višnjan.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik zapremnine 7m3, u periodu:

od 16. 02. do 19. 02. 2018. g., na sljedećim lokacijama:

  • Višnjan (pineta kod sajmišta)
  • Vranići (kod boćališta)
  • Cvitani (kod bivšeg marketa)
  • Bačva (placa)
  • Markovac (križanje za Baškote)

od 20. 02. do 23.02.2018. g., na sljedećim lokacijama:

  • Farini (ulaz u naselje)
  • Rapavel (kod škole)
  • Baškoti (kod igrališta)
  • Pršurići (ulaz u naselje)

 

Mole se građani da iskoriste ovu hvalevrijednu akciju te otpad ih svojih dvorišta odlože u najbliže  postavljeni kontejner, kako bi se otpad  zbrinuo na odgovarajući način.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.