NaslovnaObavijestiObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Višnjan

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Višnjan

U periodu od 17. 02. do 24. 02. 2017. godine komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Višnjan.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu,

od 17. 02. do 20. 02. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Višnjan (pineta kod sajmišta)
  • Vranići (kod baćališta)
  • Cvitani (kod bivšeg maketa)
  • Bačva (placa)
  • Markovac (križanje za Baškote)

od 21 .02. do 24. 02. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Farini (ulaz u naselje)
  • Rapavel (kod škole)
  • Baškoti (kod igrališta)
  • Pršurići (ulaz u naselje)

S ciljem sprječavanja stvaranje divljih odlagališta, mole se građani da iskoriste ovu priliku i odlože svoj otpad u najbliže  postavljeni kontejner te postanu dio ove hvalevrijedne akcije.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.