NaslovnaObavijestiObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

U periodu od 24. 02. do 04. 03. 2018. godine komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Vižinada.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik zapremnine 7m3, u periodu:

od 24. 02. do 27. 02. 2018. g., na sljedećim lokacijama:

  • Vižinada – trg kod škole
  • Crklada
  • Ferenci
  • Jadruhi
  • Ritošin Brig

od 28. 02. do 04. 03. 2018. g., na sljedećim lokacijama:

  • Vrh Lašići
  • Bukori
  • Ohnići
  • Markovići
  • Bajkini

S ciljem sprječavanja stvaranja divljih odlagališta, mole se građani s područja općine Vižinada da iskoriste ovu priliku i odlože svoj otpad u najbliže postavljeni kontejner te postanu dio ove Eko akcije.

 Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

Usluga Poreč d.o.o.