NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vižinada

U nastavku ovogodišnje Eko-akcije komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od 25. 02. do 05. 03. 2017. godine, postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Vižinada.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu

od 25. 02. do 28. 02. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Vižinada –  trg kod škole
  • Crklada
  • Ferenci
  • Jadruhi
  • R. Brig

od 01 .03. do 05. 03. 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Vrh Lašići
  • Bukori
  • Ohnići
  • Markovići
  • Bajkini

Mole se građani da odlože svoj krupni otpad u postavljene kontejnere koji zbog svoje zapremine i mase nije prikladno sakupljati s miješanim komunalnim otpadom i na taj način spriječe stvaranje divljih odlagališta otpada u našim šumama i drugim javnim površinama.

Cilj ove akcije je da naš grad i okolica budu što čišći i bez otpada,  samim time zdraviji  i ugodniji za život.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.