NaslovnaObavijestiObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vrsar

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Vrsar

Eko akcija sakupljanja krupnog kućnog otpada nastavlja se postavljanjem privremenih kontejnera za odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Vrsar.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 08. 05. do 11. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama

 • Kapetanova St.
 • St. Valkanela
 • Flengi (autobusna stanica)
 • Kloštar (autobusna stanica)
 • Gradina (parking kod groblja)
 • Marasi (autobusna stanica)

od 12. 05. do 15. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama

 • Ul. Brostolade
 • Ul. Vala (kod kbr. 1)
 • Ul. Rade Končara (kod Turističke zajednice)
 • Ul. Rade Končara ( parking)
 • Naselje Trsine (iza Vodovoda)
 • Ul. Vidikovac (mali parking kod crkve)
 • Dalmatinska ul. (parking iza restorana 2000)

Izdvajimo otpad na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu i na taj način spriječimo nastanak divljih odlagališta.  S tim ciljem molimo građane s područja općine Vrsar da iskoriste ovu priliku i odlože krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner te postanu dio ove hvalevrijedne akcije.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.