NaslovnaObavijestiNovosti RJ ParkiralištaOdluka o cijenama usluge parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu

Odluka o cijenama usluge parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu

Obavještavamo cijenjene građane da se nastavno na Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluge parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu u Partizanskoj ulici u Poreču (KLASA: 363-05/15-01/32, URBROJ: 2167/01-09/01-15-2, Poreč-Parenzo od 18.12.2015. godine) od 01.01.2016. godine primjenjuju nove cijene usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu.

Cjenik usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu:

R.B. OPIS STAVKE JM CIJENA U KN
1. Cijena parkiranja za osobna vozila sat 10,00
2. Cijena parkiranja za osobna vozila dan (do 24h) 80,00
3. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
4. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 300,00
5. Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 75,00
6. Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
7. II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 200,00
8. Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) kom/godina 600,00
9. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 350,00
10. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 500,00
11. II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 450,00
12. Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča kom/godina 300,00
13. Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč kom/godina 300,00
14. Korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta (01.11-31.03) dan 7.000,00
15. Korištenje površine za razne prigodne prodaje m2/≤3 dan 5,50
16. Korištenje površine za razne prigodne prodaje m2/>3 dan 4,00
17. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) m2/≤3 dan 5,50
18. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) m2/>3 dan 4,00
19. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) m2/≤3 dan 2,75
20. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) m2/>3 dan 2,00
21. Korištenje površine za postavljanje kioska god 25.000,00
22. Korištenje površine za mljekomat god 12.000,00
23. Naknada za izgubljeni listić kom 100,00
24. Izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice kom 50,00

 

Za sve informacije možete se obratiti na dežurni broj telefona 0914310078 ili 429-234.