NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaPlan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona

Plan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona

Obavještavaju se korisnici da sa 05.02.2019.g. započinje novi plan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona.

Prema planu, u naseljima u kojima su podijeljeni individualni spremnici prikupljanje miješanog komunalnog otpada  vršiti će se  jednom tjedno, dok će se papir i karton prikupljati dva puta mjesečno.

Mole se svi korisnici da u dane prikupljanja kako miješanog komunalnog otpada tako i papira i kartona, spremnike postave na najbližu dostupnu javnu površinu kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na slijedeće brojeve telefona: 091/ 431 0107, 091/ 430 1435, 091/431 0029, 091/ 431 0054.

U nastavku plan prikupljanja

Plan primopredaje miješanog komunalnog otpada

Plan primopredaje papira

Usluga Poreč d.o.o.