NaslovnaObavijestiPromjena režima ulaska u pješačke zone i zatvaranje terminala kod Okrugle kule

Promjena režima ulaska u pješačke zone i zatvaranje terminala kod Okrugle kule

Obavještavaju se korisnici magnetnih kartica za ulaz u pješačke zone da od ponedjeljka 30. ožujka 2015.  stupa na snagu ljetni režim prometovanja  pješačkim zonama, tako da stanarima neće biti omogućen ulaz u pješačku zonu II od 00-24h, već od 00-17h, te u pješačku zonu I dva puta sedmično, kao što je određeno Pravilnikom o načinu odobravanja ulaska u pješačke zone (KLASA: 363-01/06-01/31, URBROJ: 2167/01-08-06-3).

Uskoro će započeti frekventnija kontrola kretanja vozila, stoga se mole svi korisnici da se pridržavaju Pravilnika.

Također se obavještavaju građani da se od  30.03.2015. godine zatvaraju rampe kod Okrugle kule u periodu od 16:00h-06:00h, sukladno Odluci o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča (KLASA: 011-01/08-01,URBROJ: 2167/01-07-09-1),  te će prolaz kroz navedeni terminal biti dozvoljen isključivo korisnicima magnetnih kartica za pješačku  zonu.

Usluga Poreč d.o.o.