NaslovnaObavijestiPromjena režima ulaska u pješačke zone

Promjena režima ulaska u pješačke zone

Obavještavaju se korisnici magnetnih kartica za ulaz u pješačke zone da od dana 15.10.2014. (srijeda) stupa na snagu zimski režim prometovanja u pješačkim zonama, tako da će stanarima biti omogućen ulaz u pješačku zonu II od 00-24h, te u pješačku zonu I četiri puta sedmično, kao što je određeno Pravilnikom o načinu odobravanja ulaska u pješačke zone (KLASA: 363-01/06-01/31, URBROJ: 2167/01-08-06-3).

Zahvaljujemo na razumijevanju.