NaslovnaObavijestiZakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava.
Svatko ima pravo dobiti informacije od javne vlasti.
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 172/03, 144/10 i 77/11) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 77/11), sve informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, raspolažu ili nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske (članak 38.): „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija Usluge Poreč d.o.o.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Usluge Poreč d.o.o.

Odluka o određivanju službenika za informiranje