Aktualne vijesti

PUNO TOGA SMO NAPRAVILI KAKO BI NAŠI GRAĐANI IMALI USLUGU NA EUROPSKOJ RAZINI

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom te podjelom zajedničkih ili pojedinačnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika odnosno prema tako često spominjanom načelu 'onečišćivač plaća'.

KAKO PRAVILNO ODLOŽITI OTPAD NAKON UREĐENJA VRTOVA I OKUĆNICA TE KAKO PRAVILNO PREDATI GLOMAZNI OTPAD

Ustrojem novog sustava gospodarenja otpadom zeleni otpad iz vrtova, što uključuje lišće, granje, travu i slično, sakuplja se u posebne vreće namijenjene za biootpad, koje korisnici mogu kupiti u Uredu za korisnike komunalne tvrtke Usluga Poreč d.o.o.. Cijena navedenih vrećica namijenjenih za skupljanje otpada iz kategorije biootpad iznosi deset kuna po komadu, a po pozivu korisnika usluga, naši djelatnici besplatno, bez dodatne naknade, dolaze na kućnu adresu korisnika i vrše sakupljanje navedenog otpada, nakon čega vršimo i adekvatno zbrinjavanje.

POREČANI RECIKLIRAJU 32% SMEĆA

Porečanke i Porečani recikliraju 10% više otpada nego li prošle godine. Europska regulativa o održivom zbrinjavanju otpada koja je prihvaćena na nacionalnoj razini, pred građane je stavila nova pravila i zahtjeve kada je u pitanju zbrinjavanje otpada. Prikupljeni rezultati pokazuju kako su građani Poreča u kratkom vremenu prihvatili nova pravila, prepoznali važnost održivog gospodarenja otpadom i povećali količinu otpada koje recikliraju.

USLUGA POREČ D.O.O. i ODVODNJA POREČ D.O.O. POTPISALI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Između Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluge Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Pavlović, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupan po sindikalnom povjereniku Danielu Straniću, te Usluge Poreč d.o.o., zastupano po direktoru Milanu Lakoviću potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru.

U DUHU BOŽIĆNIH BLAGDANA PREDSTAVNICI USLUGE POREČ DRUŽILI SU SE S MALIŠANIMA IZ VRTIĆA I PODIJELILI IM IGRAČKE

U duhu nadolazećih božićnih blagdana predstavnici Usluge Poreč ovih dana družili su se s mališanima iz porečkih dječjih vrtića, a podijelili su im i prigodne poučne igračke. Igračke su podijeljene djeci iz vrtića na području grada Poreča-Parenzo i općina Funtana, Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vrsar i Vižinada. Didaktičke igračke tematski su vezane uz odvajanje otpada, a cilj ove akcije je u ove predblagdanske dane i u duhu božićnog darivanja razveseliti najmlađe novim igračkama te kroz raznovrsne radionice i edukaciju, na zabavan način djecu od najranije dobi učiti o pravilnom odvajanju otpada.

NASTAVLJA SE PODJELA KOMPOSTERA

Danas, 09. prosinca započinje podjela kompostera onim korisnicima koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera vršiti će se na području Grada Poreč – Parenzo. Svi korisnici dobiti će komposter zapremnine 370 l u koji se odlaže biootpad kao primjerice sirovi ostaci od voća i povrća, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava, talog kave, talog čaja i slično.

USLUGA POREČ POZIVA GRAĐANE – RIJEŠITE SE GLOMAZNOG OTPADA POTPUNO BESPLATNO!

Pozivamo sve građane i korisnike naših usluga da se potpuno besplatno riješe glomaznog otpada iz svojih kućanstava. Svi korisnici komunalnih usluga tvrtke Usluga Poreč d.o.o. imaju pravo jednom godišnje na besplatno skupljanje i odlaganje glomaznog otpada s kućnog praga. Fizičke osobe, odnosno kućanstva imaju pravo jednom godišnje potpuno besplatno zatražiti odvoz 3m3 glomaznog otpada.

KREĆE PODJELA KOMPOSTERA

Obavještavaju se korisnici kako će dana 02.12.2019.g. započeti podjela kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera vršiti će se u Općini Funtana, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Vrsar, Sv.Lovreč i Višnjan.

BESPLATAN PARKING ZA VRIJEME ADVENTA

Obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Poreča – Parenzo da će za cijelo vrijeme trajanja manifestacije Advent Poreč parkiralište kod Osnovne škole biti otvoreno za sve korisnike. Advent Poreč svake godine privlači sve veći broj posjetitelja te kako bi i našim građanima ali mnogobrojnim turistima olakšali parkiranje, tijekom trajanja manifestacije dodatno će se svim korisnicima staviti na raspolaganje bez naplate i Veliko gradsko parkiralište od petka do nedjelje u vremenu od 16:00 sati do 24:00 sata.

POZIV NA JAVNU TRIBINU O ODGOVORNOM GOSPODARENJU OTPADOM U KUĆANSTVU

Doznajte sve o odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju, ponovnoj upotrebi i smanjenju nastanka otpada. Grad Poreč-Parenzo poziva građane na javnu tribinu koja će se održati u petak, 29. studenog u kongresnoj dvorani Obrtničkog doma u Poreču, s početkom u 17:00 sati.