Aktualne vijesti

ZAPOČINJU RADOVI NA UGRADNJI PODZEMNIH SPREMNIKA U PARTIZANSKOJ ULICI (KOD ROZA ZGRADE)

S ciljem doprinosa kvalitetnom načinu odlaganja komunalnog otpada Usluga Poreč je početkom prošle godine krenula sa ugradnjom setova podzemnih spremnika na sedam lokacija u užem centru grada Poreča, od kojih je šest već u funkciji. U ponedjeljak 18. siječnja 2021. godine započinju radovi na ugradnji posljednjeg seta u sklopu ove investicije i to u Partizanskoj ulici, a radovi bi se prema planu te ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale trebali okončati do polovine veljače.

NOVA BROŠURA – POSTUPANJE S OTPADOM

Obavještavamo sve naše korisnike da je izrađena nova info Brošura – POSTUPANJE S OTPADOM za 2021.godinu, a ista se u elektroničkom obliku može preuzeti na stranicama Društva, u glavnom izborniku Čistoća – Edukacije te u tiskanom obliku u Uredu za kosnike, Poreč, Mlinska 1.

POTPISAN UGOVOR S USLUGOM POREČ O SUFINANCIRANJU NABAVE KOMUNALNOG VOZILA

Komunalnom društvu Usluga Poreč odobreno je iz EU fondova 1,3 milijun kuna za kupnju komunalnog vozila, a ugovor o realizaciji tog projekta potpisali su direktor Fonda Siniša Kukić, Marko Markić, v.d. ravnatelja Uprave za programe i projekte EU pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te direktor Usluge Poreč Milan Laković.

OTVARA SE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRSARU

Obavještavamo sve korisnike javne usluge sa područja općine Vrsar – Orsera, da dana 02. studenog 2020. godine sa radom započinje izgrađeno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Gradina, a planirano radno vrijeme je u jutarnjim satima ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 15:00 sati te u subotom od 08.00 do 13:00 sati dok će u popodnevnim satima raditi srijedom i to od 10:00 do 17:00 sati u zimskom periodu godine ( od 10:00 do 19:00 sati ljetni dio godine ). Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA ZA PRAVNE SUBJEKTE

Kao što smo u više navrata i obavještavali korisnike, u proteklom razdoblju izvršena je podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u općini Vrsar kao i u općini Tar- Vabriga. Podijeljeno je ukupno 120 setova spremnika za karton i plastičnu ambalažu. Sa podjelom spremnika nastavljamo i dalje te već u ponedjeljak, 21.09.2020. godine kada krećemo sa podjelom na području grada Poreča- Parenzo za koju se predviđa da će trajati dva tjedna, a nakon čega slijedi podjela spremnika i u općini Funtana.

ZAPOČINJU RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH PODZEMNIH SPREMNIKA NA LOKACIJI PARKIRALIŠTA PEŠKERA

Započete investicije na ugradnji podzemnih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada, nastavljaju se u narednim tjednima. Od planiranih sedam ( 7 ) lokacija na njih pet ( 5 ) izvršeni su radovi te su spremnici u upotrebi, a za primijetiti je da su ih korisnici dobro prihvatili. Radovi na postavi spremnika na preostale dvije lokacije u planu su za izvođenje do kraja ove poslovne godine pri čemu prva od preostale dvije, i to ugradnja odnosno zamjena postojećih spremnika na parkiralištu Peškera kreće slijedećeg tjedna i to u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine.

NA PODRUČJU OPĆINE TAR-VABRIGA USKORO KREĆE PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA ISPORUČENIH OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Obavještavamo građane i korisnike javne usluge sakupljanja otpada da od ponedjeljka 14.09.2020. godine nastavljamo dalje sa podjelom spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Naime, Usluga Poreč kao davatelj usluge te Grad Poreč – Parenzo te Općine Vrsar, Funtana i Tar prijavili su nabavu spremnika putem javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji i sufinancira nabavu istih.

SAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR

U ovom tjednu završena je podjela spremnika za selektivno sakupljanje otpada odnosno plavog spremnika za papir/karton te žutog spremnika za plastičnu ambalažu i to za pravne subjekte na području Općine Vrsar – Orsera. Sakupljanje tako odvojenog otpada vršiti će se za svaku pojedinu frakciju dva puta mjesečno, a raspored sakupljanja do kraja kolovoza je slijedeći:

USLUGA POREČ OSIGURALA ELEKTRIČNO VOZILO ZA POTREBE DOSTAVE ROBE U STAROGRADSKU JEZGRU GRADA POREČA

Od petka, 17. srpnja 2020. godine, za potrebe dostave robe u pješačkim zonama grada Poreča, u funkciju se stavlja novo električno vozilo, a kojim će djelatnici Usluga Poreč d.o.o. vršiti uslugu dostave za sve one korisnike koji isto ne stignu odraditi u propisanom vremenu dostave sukladno Odluci o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča – Parenzo.

KREĆE PODJELA PRIVH SPREMNIKA ISPORUČENIH OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Obavještavamo građane i korisnike javne usluge sakupljanja otpada da od petka 17.07.2020. godine započinje podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Naime, Usluga Poreč kao davatelj usluge te Grad Poreč – Parenzo te Općine Vrsar, Funtana i Tar prijavili su nabavu spremnika putem javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji i sufinancira nabavu istih.