NaslovnaVijestiMain sliderPODZEMI SPREMNICI SPREMNI ZA UPOTREBU

PODZEMI SPREMNICI SPREMNI ZA UPOTREBU

| Main slider

Ovim putem obavještavamo naše korisnike da su završeni radovi na ugradnji podzemnih spremnika te da je ishodovana Uporabna dozvola za prve dvije lokacije od predviđenih 7, čime iste spremnike stavljamo i u upotrebu. Radi se o podzemnim spremnicima postavljenim na lokaciji  u Prvomajskoj ulici i ulici G. Caprin.

Na spomenutim lokacijama ugrađeni su spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada, papira i kartona, staklene i plastične ambalaže, a za otvaranje svih spremnika potrebno je koristiti karticu koje su već i dostavljene putem pošte našim korisnicima na navedenim lokacijama. Ukoliko netko od korisnika nije dobio karticu molimo da se jave u Ured za korisnike Usluge Poreč d.o.o., Mlinska 1, kako bi preuzeli odnosno zadužili svoje kartice.

Podsjećamo još jednom korisnike na važnost pravilnog odvajanja otpada, a sve kako bi korisne sirovine koje se odvajaju bile iskoristive, a ujedno i Vaš računa za otpad manji.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti