NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaAKTIVNOSTI NA UVOĐENJU NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

AKTIVNOSTI NA UVOĐENJU NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

U posljednje vrijeme po ulicama i naseljima Grada mogu se uočiti mnogobrojni novi spremnici za sakupljanje otpada, a čiji broj raste iz dana u dan. U skladu i sa zakonskom obvezom cilj nam je omogućiti svim korisnicima odvajanje, razvrstavanje i predaju kako miješanog komunalnog otpada tako i korisnog otpada iz vlastitog kućanstva na samom „ kućnom pragu „.

Upravo iz tog razloga posljednja tri mjeseca intenzivno se radi na podjeli spremnika svim korisnicima. Vlastiti spremnici dijele se svim korisnicima koji imaju mogućnosti samostalnog raspolaganja istim. Spremnici koji se dodjeljuju su čipirani i na taj način će se evidentirati količina predanog otpada od svakog korisnika.

Korisnicima koji žive u stambenim zgradama dodjeljuju se zajednički spremnici većeg volumena i mogu ga koristiti samo oni stanari/korisnici kojima je isti dodijeljen. Na pojedinim spremnicima ugrađuju se uređaji za mjerenje količine, a korisnicima će se dodijeliti jedinstvena kodirana kartica. Prilikom svakog otvaranja, spremnik će se otvarati putem dodijeljene kartice i na taj način će se evidentirati količina otpada od svakog pojedinog korisnika.

Kao što smo i ranije izvještavali, od srpnja 2018. godine, sav sakupljeni otpad sa područja Poreštine se putem izgrađene pretovarne stanice prevozi u ŽCGO Kaštjun na daljnju obradu i zbrinjavanje. Upravo je izgradnja pretovarne stanice i prestanak odlaganja otpada na odlagalištu Košambra prepoznat kao početak uspostave novog sustava gospodarenja otpadom. Uz pretovarnu stanicu izgrađeno je fiksno i nabavljeno mobilno reciklažno dvorište, dodatno je opremljen i obnovljen vozni park, nabavljen je veliki dio spremnika, te je  izvršena  implementacija i testiranje sustava čipiranih pojedinačnih i zajedničkih spremnika. Osim toga, u tijeku je nabavka novih i dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastike, metala i stakla,  a gdje je Grad Poreč- Parenzo kao i ostale općine Poreštine u suradnji sa Uslugom Poreč d.o.o. iskoristili priliku i prijavili projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na kućnome pragu – kanti i kontejnera – na javni poziv za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji je raspisan u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Samo Grad je temeljem prihvaćenog projektnog prijedloga s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelom sklopio ugovor vrijedan 4.908.941,00 kuna, od čega se 736.341,15 kuna, odnosno 15 %, osigurava iz Proračuna Grada Poreča – Parenzo, dok se 85 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije. U okviru projekta planira se nabaviti novih 17.650 komada spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona te plastike i metala, uz već nabavljenih 18.145 komada različitih spremnika za miješani komunalni otpad, papir i karton te vrtnih komopstera ali i  48 setova podzemnih i polupodzemnih spremnika. Uz nabavku spremnika što je svakako osnovni preduvjet uspostave novog sustava u tijeku je i priprema izgradnje novih objekata koji će služiti za dodatno stvaranje većih količina korisnog otpada tzv. sortirnica ali projekt sanacije i potpunog zatvaranja postojećeg odlagališta. S obzirom da se i ovdje radi  o velikim infrastrukturnim projektima značajne financijske vrijednosti, svi projekti pripremaju se i prijavljuju na dobivanje bespovratnih sredstava od strane europskih Fondova.

Aktivnost kojoj će se pridodati značajna važnost u narednom razdoblju je informiranje i edukacija korisnika, a u svrhu čega su već pripremljena i odobrena dva projekta.

U sklopu ovih projekta provest će se edukativno – informativne aktivnosti u vidu tiskanja različitih promotivnih i edukativnih materijala – letaka, brošura, slikovnica, plakata – o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacija putem oglasa na radiju, izrada internetske stranice o pravilnom gospodarenju otpadom koji će biti dio stranice Usluge Poreč d.o.o., edukativne kazališne predstave za djecu, natjecanja,  održavanje edukativnih radionica, i sl. a što će sve poslužiti za educiranje građana o pravilnom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost oba dva ugovorena projekta iznosi 666.460,00 kn, a od toga iz EU fondova za sufinanciranje je na raspolaganju 566.490,00 kuna. Projekti će se provoditi tijekom 20 mjeseci, a isti uskoro i započinju.

Iako su mnogobrojne aktivnosti na uvođenju novog sustava odrađene ili se trenutačno odrađuju, još je puno posla ispred nas, a gdje je jednako bitna uloga komunalnog društva, nadležnih institucija te svih građana da bi se sustav u potpunosti implementirao i zaživio.

Usluga Poreč d.o.o.

 

Dokumenti