NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaAKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

Gdje su na području grada Poreča postavljeni i kako funkcioniraju polupodzemni spremnici te kako do kartica nužnih za njihovo korištenje? Polupodzemni spremnici na području grada Poreča postavljeni su u onim naseljima gdje je koncentriran veći broj višestambenih zgrada kao što su ulice M. Lombarda R. Stipe, Milohanovićeva, M. Balota, I.L. Ribara, Trg K. Branimira, Creska, Rovinjska, Pazinska i dr. Za sada je postavljeno 14 setova spremnika. Jedan set polupodzemnih spremnika sastoji se od četiri spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a ostala tri za selektivni otpad, za papir i karton, plastiku i staklo.

Na spremniku za miješani komunalni otpad nalazi se otpadomjer. Otpadomjer je uređaj koji se otvara pomoću kartice te evidentira odlaganje otpada svakog pojedinog korisnika. Otpadomjer je volumena 25l, te se svako odlaganje otpada tj. otvaranje otpadomjera naplaćuje 2,5 kn, što predstavlja varijabilni dio cijene. Fiksni dio cijene se obračunava temeljem veličine spremnika koji su korisnici izabrali putem dostavljenih Izjava. Kartice za pristup polupodzemnim spremnicima dostavljaju se na kućnu adresu i to za korisnike koji su evidentirani u sustavu kao stalni korisnici. Stalni korisnici koji nisu dobili karticu kao i svi korisnici vikendaši istu mogu podignuti u Uredu za korisnike koji se nalazi u neposrednoj blizini upravne zgrade Društva na adresi Mlinska 1. Kartice se mogu podignuti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 14:00 sati. Svakom obračunskom mjestu dodijeljena je jedna kartica, a ukoliko se korisnicima ukaže potrebna i za dodatnom karticom, u mogućnosti su istu zatražiti u Uredu za korisnike po cijeni od 50,00kn.

Kako se pokazalo korištenja polupodzemnih spremnika u naselju Červar Porat?

Červar Porat je prvo naselje u kojemu su postavljeni prvi polupodzemni spremnici i to 12 setova na raznim lokacijama. Primjena istih započela je 01. ožujka, a prateći evidenciju otvaranja spremnika možemo reći da se isti koriste, ali s obzirom na broj izdanih  i korištenih kartica, kao i na otpad koji nalazimo oko samih spremnika, svi korisnici ne koriste dodijeljene kartice. Dostavljeno je 250 kartica, a do sada je kontinuirano korišteno  samo njih 40.

Korisnici koji nepropisno odlažu svoj otpad biti će opomenuti, a u konačnici i  kažnjavani.

S obzirom na to još jednom molimo građane da propisno odlažu otpad u za to predviđene spremnike.

 

Kako napreduje podjela individualnih spremnika korisnicima i kada se očekuje da će  spremnici biti podijeliti svim korisnicima?

Individualni spremnici za miješani komunalni otpad podijelili su se u svim naseljima na području grada Poreču, u tijeku je podjela na području općine Tar-Vabriga, a slijedi općina Funtana.

Na području samog grada Poreča osim spremnika za miješani komunalni otpad podijeljeni su i spremnici za papir.

Prema planu svi spremnici za miješani komunalni otpad (zelene kante) trebali bi se podijeliti do kraja  mjeseca svibnja za sve stalne korisnike.

Individualni spremnici za papir (plave kante) i plastiku (žute kante) nabavljanju se putem Natječaja kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će se po okončanju istog nabavljeni spremnici dostaviti svim korisnicima.

Dodijeljene  spremnike u vrijeme primopredaje otpada treba staviti na javnu površinu, kako bi iste djelatnici RJ Čistoća mogli isprazniti, a planovi primopredaje za MKO ili papir nalaze se na Internet  stranicama Usluge Poreč.

Pojedinačni spremnici su čipirani, te se svako pražnjenje evidentira u našem sustavu te će se temeljem istog obračunati varijabilni dio cijene usluge. O samom početku naplate po stvarno ispražnjenom volumenu obavijestit ćemo korisnike putem lokalnih portala, radija kao i naših web stranica,

Također, u narednom periodu planirana je podjela kompostera korisnicima  koji su potrebu za istim  naznačili u  Izjavi. Komposteri će se najprije početi dijeliti na području grada Poreča.

 

Kako se odvija podjela spremnika u višestambenim zgradama, neke zgrade su zaprimile zajedničke spremnike, a neke pojedinačne spremnike?

Višestambenim zgradama sa manje od 4 stambene jedinice dodijeljeni su individualni-pojedinačni spremnici, a zgradama sa 4 i više stambenih jedinica dodijeljeni su zajednički spremnici.  Prilikom dodjele zajedničkih spremnika dostavlja se i obavijest u kojoj se navodi kome dodijeljeni spremnik pripada. Ukoliko se u obavijesti ne navodi  neki od korisnika, isti su dužni obratiti se našim djelatnicama u Ured za korisnike kako bi ugovorili uslugu odvoza otpada za to obračunsko mjesto.

Pojedinačni spremnici od 240l ili 360l (kante) te spremnici od 770l ili 1100 l (kontejneri) su čipirani. Pomoću čipova evidentira se svako pražnjenje u sustavu te predstavlja  temelj  za daljnji obračun.

Spremnici moraju biti spremljeni ili zaključani kako u iste ne bi završio otpad koji ne pripada korisnicima s tog obračunskog mjesta.

U dane odvoza spremnike treba staviti na javnu površinu kao bi isti bili ispražnjeni.

 

Što se poduzima za nepropisno odlaganje otpada na eko otocima (zelenim otocima) koji se nalaze na javnim površinama, te koliko se često vrši odvoz otpada sa tih istih eko otoka?

Odvoz korisnog otpada vrši se prema redovnom rasporedu odnosno dva puta tjedno za grad Poreč, Vrsar i Funtanu, te jednom tjedno za sva ostala naselja. Po potrebi spremnici se prazne i češće ukoliko se ukaže potreba.

Prilikom obilaska i kontrole terena utvrđeno je da se otpad ne odlaže na adekvatan način, te je uočeno da se u spremnicima za selektivni otpad nalazi otpad koji tamo ne pripada kao npr.  pločice, namještaj, građevinska šuta, granje, madraci, miješani komunalni otpad i sl.

Spomenuti zeleni otoci namijenjeni su korisnicima kako bi se omogućilo odvajanje otpada u što većoj mjeri, a sve do dobivanja vlastitih spremnika za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.

Individualni spremnici za papir i plastiku nabavljanju se u suradnji odnosno putem Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će se isti po dobivanju dodijeliti korisnicima, a zeleni otoci će se potom ukloniti s javnih površina.

Korisnici za pravilno odvajanje otpada imaju na raspolaganju i reciklažno dvorište na Građevini za gospodarenje otpadom Košambra na adresi Garbina 10, Poreč. Reciklažno dvorište radi od ponedjeljka do subote od 07:00  do 17:00 sati, te je svim korisnicima omogućeno potpuno besplatno odlaganje 48 različitih vrsta otpada (baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, boje, tinte, ljepila, metalna ambalaža, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti i dr.)

U ljetnim mjesecima i to od 01. 05. do 30. 09. reciklažno dvorište radi od ponedjeljka do subote od 07:00 do 19:00 sati te nedjeljom od 07:00 do 13:00 sati.

Također korisnicima je na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište koje se barem tri puta godišnje nalazi u svakom naselju na kojem uslugu prikupljanja komunalnog otpada vrši naše Društvo. Plan postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta nalazi se na web stranicama Usluge Poreč.

Jednom godišnje korisnici za svako obračunsko mjesto imaju također mogućnost naručiti spremnik za glomazni otpad besplatno te na taj način zbrinuti 3m3 otpada ili istog dostaviti u reciklažno dvorište na Građevini za gospodarenje otpadom Košambra na adresi Garbina 10. Narudžba spremnika za glomazni otpad vrši se pozivom na broj telefona 052 555 728.  Pri prijavi potrebno je dostaviti sljedeće podatke: adresa obračunskog mjesta, ime i prezime, OIB i kontakt telefon. Nakon izvršene prijave zahtjev se obrađuje te spremnik dostavlja u roku od nekoliko radnih dana.

Uz mogućnost već  navedenih načina odvojenog sakupljanja otpada ne postoji razlog zbog kojih bi savjestan korisnik u zelene otoke odlagao pogrešne vrste otpada te na taj način onečišćavao do tada pravilno odloženi korisni otpad.

Još jednom apeliramo na sve građane da iskoriste mogućnosti i osvijeste sebe i svoje ukućane o važnosti pravilnog odlaganja otpada.

 

Gdje i kako  građani mogu dobiti potrebne informacije po pitanju gdje odlagati koju vrstu otpada, kako reciklirati i sl.?

U narednom periodu na adrese korisnika stići će brošure gdje će se korisnici dobiti obavijesti o planu primopredaje otpada, radu reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta kao i o načinu odvajanja otpada te kompostiranju.

Osim navedenog  započet je i projekt izobrazno-informativnih aktivnosti za Grad Poreč i općine Funtana, Vrsar, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan, Sv. Lovreč, Tar-Vabriga.

Tijekom navedenog projekta planirane su različite aktivnosti kojima se korisnike želi educirati i osvijestiti o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom. Među predviđenim aktivnostima planira se dodjela letaka, brošura, izrada plakata, radio emisije, tribine, predstave za djecu, slikovnice, natjecanja u školama, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša, letci za strane turiste.

Osim edukacija koje će se provesti, građani mogu potrebne informacije o odvajanju dobiti i na broj tel. 555-728.

Sadržaj radio emisije od 08.03.2019. sa aktualnim temama možete preuzeti na linku u nastavku:

 

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti