NaslovnaVijestiAmbalažni optad u trgovine

Ambalažni optad u trgovine

Sa 16.03.2006.godine prestaje isplata naknada za prikupljeni ambalažni otpad preko komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o.
Obaviještavamo cijenjeno građanstvo da temeljem odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa danom 16.03.2006.godine prestaje plačanje naknade za prikupljeni ambalažni otpad (PET,MET i STAKLO).
Tim danom obvezu preuzimaju trgovine pa upućujemo građane da se njima jave radi predaje ambalaže i isplate naknade.

Uprava Društva

Dokumenti