NaslovnaVijestiBIO OTPAD

BIO OTPAD

U nastojanju da budemo na usluzi svojim građanima te zbog učestalih zloraba u korištenju spremnika za komunalni otpad ubacivanjem bio-otpada (trave, lišća, granja) omogućili smo građanima kupnju vreća za bio – otpad na blagajni svakim radnim danom od 07,00 – 15,00 sati.

Cijena vreće za odlaganje bio-otpada iznosi 5,00 kn sa uključenim odvozom.
Skrećemo pažnju građanima da će se odvoz bio otpada u vrećama vršiti po pozivu na broj tel. 052 / 451-243 ili na mob. broj 091 / 431 00 85 (ambalažni odjel).

Dokumenti