NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaCentar Poreča bogatiji za dodatnih 6 kompleta podzemnih spremnika

Centar Poreča bogatiji za dodatnih 6 kompleta podzemnih spremnika

| Novosti RJ Čistoća

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Usluga Poreč d.o.o. nakon što je prošle godine postavila četiri kompleta podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog i selektivnog otpada, nastavlja s postavljanjem dodatnih šest novih setova u samom centru grada.

Ove godine  podzemni spremnici ugrađeni su u Turističkoj ulici, u naselju Mate Balote, kraj Marine Poreč ulici Jože Šurana te ulicama Vladimira Gortana i  Vjekoslava Spinčića.

Svaki se pojedini komplet sastoji od četiri odvojena spremnika za odlaganje otpada ukupne zapremnine 4.400 litara.

Za pražnjenje spremnika koristi se hidraulični sustav sa kamiona za sakupljanje otpada, koji podiže kompletnu metalnu konstrukciju. Spremnici se izvlače iz konstrukcije te se nakon pražnjenja vraćaju na svoje pozicije. Podizanje i spuštanje samog sustava traje otprilike pola minute tako da cijeli ciklus pražnjenja ne traje puno duže od uobičajenog.

U podzemnim spremnicima moći će se odlagati različite vrste otpada, od miješanog komunalnog do pojedinih sastavnica selektivnog otpada ovisno o lokaciji na kojoj su postavljeni.

Ugradnjom ovakve vrste spremnika   smanjuju se neugodni mirisi, naročito u ljetnim mjesecima, budući su spremnici  ispod zemlje gdje je i temperatura niža. Izuzev toga, nema mogućnosti premještanja kao ni kopanja po spremnicima, na ulicama neće biti rasutog otpada, a ujedno su i estetski prihvatljiviji u odnosu na postojeće.

Još jednom napominjemo da su otvori ovih spremnika manji od dosadašnjih te je otpad potrebno odlagati na higijenski prikladan način u vrećicama zapremnine do 60l.

Vjerujemo da će se i na novim lokacijama spremnici pokazati boljim i funkcionalnijima u odnosu na dosadašnje, a naš grad, kao jedno od najvećih turističkih središta, učiniti još uređenijim i čišćim.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti