NaslovnaVijestiCentar Poreča dobiva podzemne spremnike za odlaganje otpada

Centar Poreča dobiva podzemne spremnike za odlaganje otpada

Za stvaranje nove i ljepše slike kojom bi grad Poreč postao što atraktivnija turistička destinacija potrebno je i unaprijediti postojeći sustav gospodarenja otpadom ponajprije na najfrekventnijim i najljepšim dijelovima grada. U ostvarenju ovog cilja komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od ponedjeljka 18. svibnja započinje sa građevinskim radovima na ugradnji 4 kompleta podzemnih kontejnera u centru grada. Pojedini komplet sastoji se od 4 odvojena spremnika za odlaganje komunalnog i selektivnog otpada (papir, staklena i plastična ambalaža ) ukupne zapremnine 4400 litara.

Po jedan set podzemnih spremnika  ugradit će se na sljedeće lokacije:

  • Ulica Rade Končara (Viale)
  • Partizanska ulica
  • Ulica Nikole Tesle ( Peškera, kod DM-a)
  • Park Olge Ban

Za nabavu ove opreme dobivena je  potpora iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prednosti ugradnje ovakve infrastrukture leže u korištenju podzemnog prostora, a budući da je sadržaj kontejnera pod zemljom znatno se reduciraju i neugodni mirisi karakteristični za odlagališta jer je otpad izložen isključivo nižim, podzemnim temperaturama.

Realizacija ovog projekta podrazumijeva kontrolirani prihvat i odvoz otpada, s kojim, osim što bi se izbjeglo prekopavanje po smeću te pomicanje kontejnera zbog vjetra ili ljudskog faktora spriječili bi se negativni procesi  nastali akumulacijom otpada,  vizualni izgled okoline budući da su podzemni kontejneri estetski ugodni i prilagodljivi okolišu, viši stupanj higijene jer nema rasutog i iscurjelog sadržaja (dakle smanjena mogućnost širenja zaraze i neugodnih mirisa) i znatno manju površinu odlagališnog prostora, jer su podzemni kontejneri ukopani  dok su na površini vidljivi samo manji koševi.

Kako je centar grada Poreča prije svega  turistički brand, te ujedno i najfrekventnija postaja turista, a pored toga potrebno je i unaprijediti postojeći sustav gospodarenja otpadom, to ugradnja podzemnih kontejnera predstavlja novi iskorak u sakupljanju otpada.

Na lokacijama koje će se sanirati trenutačno se nalaze prenatrpani kontejneri iz kojih se šire neugodni mirisi, posebice u ljetnim mjesecima, te su često  i devastirani  – kazao je Milan Laković direktor Usluge Poreč d.o.o. pojasnivši razloge  ove investicije. Takvi neuredni punktovi narušavaju prirodne i kulturne vrijednosti   Poreča, a ugradnjom podzemnih kontejnera postići će se bolji vizualni identitet grada kao turističke destinacije, ali i kao sredine za ljepši i zdraviji život.

Usluga Poreč

 

 

Dokumenti