NaslovnaVijestiČišćenje podmorja Marine-Poreč

Čišćenje podmorja Marine-Poreč

Obavještava  se građanstvo da će se 27.05.2012 (nedjelja) provoditi akcija čišćenja podmorja marine  te eko-akcija ŠRD Zubatac. Čišćenjem će se obuhvatiti marina i vanjski dio lukobrana marine a vrijedni članovi društva obaviti će čišćenje otoka i hridi porečkog priobalja u vremenu od 09 do  13  sati ,članovi društva čistiti će otoke Altež , Oradu  , Frižintal  , Žontule  , Regatu ,  Sv.Nikola ; Karbula  i Barbaran.

 

 

 

 

Čišćenje podmorja će se provesti u suradnji s ronilačkim klubom Poreč. Prihvat i odvoz prikupljenog otpada organiziran je u suradnji sa RJ Čistoća .

Uprava Društva 

Dokumenti