NaslovnaVijestiNovosti RJ HortikulturaDijeli se nova količina kompostera

Dijeli se nova količina kompostera

| Novosti RJ Hortikultura

Usluga Poreč d.o.o i ove je godine priskrbila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 250 kompostera, zapremnine od 350 do 370 l, dimenzija 800x800x730mm, koji će se podijeliti zainteresiranim korisnicima.

Kriteriji za dodjelu su:

– prebivalište na području na kojem trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja svoju djelatnost

– podmirene obveze prema trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o.

Zainteresirani za komposter, a koji zadovoljavaju uvjete, zahtjev mogu podnijeti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. Mlinska 1, Poreč, svakim radnim danom od 07:00  do 14:00 h.

Zbog ograničenosti broja kompostera prvenstvo podjele bit će određeno prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.  Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje.

Podjela kompostera započeti će dana 01.04.2016. godine.

Komposteri služe za odlaganje biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) te vrtni ili zeleni otpad što čini gotovo trećinu kućnog otpada. Najbolji način zbrinjavanja biootpada je biološka obrada na mjestu nastanka (npr. kompostiranje odnosno pretvaranja organskog otpada u plodni humus).

Što se može kompostirati?

Sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka:

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha, peciva, listovi salate, kelja, blitve i sl.)
 • vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončanica za cvijeće, ostaci voća i povrća, korov, kora)
 • ostali biootpad (kora drveta, kosa, dlaka, slama, piljevina, iverje, papirne maramice, borove iglice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci.

Ostaci hrane se ne preporučuju radi privlačenja glodavaca i drugih životinja.

Kvalitetan kompost se dobije ako se izmiješa što više različitog usitnjenog biljnog materijala.

Što se ne može kompostirati?

 • tekući ostaci hrane;
 • meso, riba, koža, kosti;
 • mliječni proizvodi, ulja i masti;
 • pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad;
 • obojeni i lakirani drveni otpad;
 • papirnati i stakleni otpad;
 • odjeća, cigarete.

Kako kompostirati ?

 • usitniti na dužinu palca
 • pomiješati meki, mokri kuhinjski otpad sa suhim, drvenastim otpadom iz vrta,
 • travom, lišćem..
 • održavati vlažnim (poput iscijeđene spužve),
 • zaštititi od sunca i oborina
 • povremeno okretati da se osigura dotok zraka.

Vjerujemo da će naši korisnici prepoznati prednosti ovakvog načina zbrinjavanja biootpada, te od  nekorisnog otpada stvoriti korisni humus, kojeg će naknadno upotrebiti u svom vrtu ili cvjetnjaku.

U slučaju nejasnoća obratite nam se za savjet.

Usluga Poreč d.o.o.

Dokumenti