NaslovnaVijestiDodjela kompostera zainteresiranim građanima

Dodjela kompostera zainteresiranim građanima

Budući da Zakon o održivom gospodarenju otpadom nalaže odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o nabavila je određenu količinu kompostera koje će podijeliti zainteresiranim korisnicima. Kriteriji za dodjelu su: - prebivalište na području na kojem Usluga Poreč d.o.o. obavlja svoju uslužnu djelatnost - podmirene obveze prema Usluzi Poreč d.o.o. Dimenzije kompostera su, 810 x 810 x 740 mm, odnosno zapremine 350l.

Zainteresirani za komposter, koji zadovoljavaju uvjete, zahtjev mogu podnijeti na blagajni Usluge Poreč d.o.o., Mlinska 1.

Komposteri će se dodjeljivati prema redu podnošenja zahtjeva.

 

Komposteri služe za odlaganje biootpada. Biootpad je kuhinjski otpad (ostatci od pripreme hrane) te vrtni ili zeleni otpad i čini gotovo trećinu kućnog otpada. Najbolji način zbrinjavanja biootpada je biološka obrada na mjestu nastanka (npr. kompostiranje odnosno pretvaranja organskog otpada u plodni humus).

 

Što se može kompostirati?

Sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka:

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha, peciva, listovi salate, kelja, blitve i sl.)
 • vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončanica za cvijeće, ostaci voća i povrća, korov, kora)
 • ostali biootpad (kora drveta, kosa, dlaka, slama, piljevina, iverje, papirne maramice, borove iglice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci. Ostaci hrane se ne preporučuju radi privlačenja glodavaca i drugih životinja.

Kvalitetan kompost se dobije ako se izmiješa što više različitog usitnjenog biljnog materijala.

 

Što se ne može kompostirati?

 • tekući ostaci hrane;
 • meso, riba, koža, kosti;
 • mliječni proizvodi, ulja i masti;
 • pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad;
 • obojeni i lakirani drveni otpad;
 • papirnati i stakleni otpad;
 • odjeća, cigarete.

 

Kako kompostirati ?

 • usitniti na dužinu palca
 • pomiješat meki, mokri kuhinjski otpad sa suhim, drvenastim otpadom iz vrta,
 • travom, lišćem..
 • održavati vlažnim (poput iscijeđene spužve),
 • zaštititi od sunca i oborina
 • povremeno okretati da se osigura dotok zraka.

Vjerujemo da će naši korisnici prepoznati prednosti ovakvog načina zbrinjavanja biootpada te u slučaju bilo kakvih pitanja obratiti nam se za savjet.

Usluga Poreč

Dokumenti