NaslovnaVijestiNovosti RJ ČistoćaEDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

EDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

| Novosti RJ Čistoća

Kraj 2018. godine i početak 2019. godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje grada Poreča – Parenzo. U vidu komunikacije sa građanima, djelatnici komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. će kroz redovite radio emisije davati potrebne informacije ali i odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

Prva emisija na aktualnu temu održana je u petak 01.03. u studiju Radio centra Poreč na kojoj je gostovala tehnička direktorica Usluge Poreč d.o.o. gđa. Angela Tolušić, a na kojoj se između ostalog razgovaralo o aktualnim događanjima i aktivnostima koje komunalno društvo Usluga Poreč d.o.o. trenutno provodi.

Tako je jedno od brojnih pitanja bilo i završetak implementacije te početak funkcioniranja novog sustava gospodarenja otpadom u naselju Červar Porat i to kao prvo naselje na području našeg grada, a gdje se započelo sa obračunom otpada po stvarno predanom volumenu.

Prema planu, u mjesecu travnju sustav bi trebao zaživjeti i u ostalim gradskim naseljima, a gdje je u tijeku završna podjela individualnih i zajedničkih spremnika kao i ugradnja polupodzemnih spremnika.

Jedno od aktualnijih pitanja svakako je i plan odvoza otpada, a koji je u nekim naseljima promijenjen.  Tako se u naseljima gdje su svim korisnicima podijeljeni vlastiti spremnici za miješani komunalni otpad te spremnici za papir, odvoz vrši jednom tjedno.  To su naselje Finida, Čimižin, Špadići, Naselje bolnica te Novo naselje odnosno naselje Jug. Oni su do sada imali dva odvoza tjedno, a podjelom vlastitih spremnika svim korisnicima uz ostale uvjete koji su omogućeni za odvojeno sakupljanje otpada, kao eko otoci u tim naseljima te reciklažno i mobilno reciklažno dvorište,  plan je izmijenjen.

Sva ostala naselja kao i Općine ostala su na istom broju odvoza kao i uvijek ili 1 ili 2 puta tjedno ovisno o zoni, naravno, osim užeg i starog dijela grada Poreča – Parenzo gdje se otpad sada sakuplja 3-4 puta tjedno, a ljeti i svakodnevno.

S obzirom da je u zadnje vrijeme bilo čestih upita od strane građana da promjena plana odvoza ima za posljedicu pretrpane spremnike, istaknuto je  da djelatnici Usluge Poreč d.o.o.  redovito obilaze i kontroliraju teren i ono što je između ostalog uočeno je činjenica da mnogi korisnici koji imaju svoje vlastite spremnike svoj otpad ne odlažu u svoje spremnike već isti odnose u one spremnike koji su još ostali kao zajednički i nalaze se na javnim površinama. Nažalost, često su upravo to eko otoci koji su sad postali spremnici za miješani komunalni, a ne reciklirani otpad.

I ovim putem apeliralo se na svijest građana radi odgovornog postupanje sa otpadom. Istaknuto je da je zadatak komunalnog društva da osigura sve materijalne i tehničke uvjete svim građanima za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada, što je u velikoj mjeri i odrađeno, a i dalje se provode dodatne aktivnosti. Nerazvrstavanjem otpada te bacanjem svakakvog otpada u spremnike na eko otocima, koji služe isključivo za sakupljanje selektivnog otpada, gube se vrijedne i korisne sirovine koje se dalje mogu iskoristiti, a dobivamo smeće koje moramo sakupiti te zbrinuti na ŽCGO Kaštjun, što stvara dodatni trošak svim građanima.

 

Kako reciklirati?

Prvi korak svakako je da građani sami u svojim domaćinstvima stvore uvjete za odvajanje otpada, a za što nije nužno kupnja novih kanti već se može improvizirati  te upotrijebiti stare kutije ili kante pa i vrećice koje možemo postaviti na terase, dvorište ili neka druga za to prikladna mjesta.

Tako u jednu kutiju, kantu ili vrećicu možemo odvajati papri i karton – svakodnevno dobivamo svi brojene prospekte, novine, letke, zatim tu su kartonske kutije što je čest slučaj ambalaže mnogih proizvoda, zatim pisma, računi, omotnice i sl. što sve može završiti u našoj posebnoj kutiji koju smo si postavili za papir i karton. Na isti način, možemo si u domaćinstvima stvoriti uvjete  i za odvojeno sakupljanje plastike, stakla i metala. Velik dio plastične, metalne i staklene ambalaže ima povratnu naknadu – što svi doma možemo odvojeno sakupljati u istoj kanti/vrećici te odnesti u jedan od trgovačkih centara i za to dobiti i naknadu.

Drugi dio plastike i metala ali i stakla, koji nema povratnu naknadu, također možemo odvojeno sakupljati na isti način. S obzirom da ga sakupljamo i privremeno skladištimo u našim domaćinstvima potrebno je da istu ambalažu isperemo vodom i odložimo u odvojeno postavljene kante ili vrećice koje smo za tu svrhu namijenili, a to su npr. prazne plastične boce od deterdženata, šampona, ulja, jogurta ili pak staklenke, konzerve i sl.

Nakon što tako postavljene kutije ili vrećice napunimo iste odnesemo na eko otok koji se nalazi u blizini naše zgrade, kuće ili u vlastiti vanjski spremnik za papir. Svako naselje ima bar jedan eko otok, neki i više, a trenutačno je u tijeku postavljanje i dodatnih setova.  Za sakupljene veće količine tu je reciklažno dvorište na Košambri ili pak mobilno reciklažno dvorište koje obilazi sva naselja.

Navedeno postupanje zahtjeva određeni trud u početku ali nije komplicirano. Jednom kada steknemo naviku odvajanja otpada, a kada uz to onda još i vidimo da nam se računi za smeće smanjuju sve će još više imati smisla.

Na kraju emisije, tehnička direktorica, istaknula je da je pred svima nama jedno izazovno i dinamično razdoblje, a gdje je svakako krajnji cilj uspostava uspješnog, učinkovitog i pravednog sustava gospodarenja otpadom i to na zadovoljstvo svih građana. Također, Usluga Poreč d.o.o. kao nositelj tog sustava maksimalno će raditi i na informiranju i edukciji građana, te će se ovakve radio emisije u dogledno vrijeme često emitirati uz cijeli niz edukativno informativnih aktivnosti koje će se uskoro početi provoditi.

Usluga Poreč d.o.o.

 

 

Dokumenti