NaslovnaVijestiEko -akcija MO Joakim Rakovac

Eko -akcija MO Joakim Rakovac

Obavještavaju se građani Grada Poreča M.O. Joakim Rakovac da će se provesti Eko akcija u vremenskom periodu od 02. travnja -13. travnja 2012. godine. Za navedenu akciju postaviti će se veliki spremnici od 7,00 m3 za skupljanje krupnog otpada na lokacijama i u vremenu kako slijedi.

PROGRAM  ECO  AKCIJE
 STARI GRAD, CENTAR  GRADA, NASELJE BOLNICA

 

 

 

 

NASELJE

LOKACIJA

TERMIN POSTAVE KONTEJNERA

Stari grad Poreč

Parking  Talijanske OŠ

02.04. – 05.04.2012.

Stari grad Poreč

Parkiralište preko puta hotela Palazzo

02.04. – 05.04.2012.

Stari grad Poreč

Riva

02.04. – 05.04.2012.

Centar grada Poreč

V.Gortan  do zida Srednje škole

02.04. – 05.04.2012.

Centar grada Poreč

O.Keršovanija

02.04.- 05.04.2012

Naselje bolnica

Između dviju ulica D.Trinajstića i B.Parentina

10.04.-13.04.2012

Naselje bolnica

Između P.Preradovića i A.Šantića

10.04.-13.04.2012

Naselje bolnica

T.Ujevića do vodovoda

10.04.-13.04.2012

Naselje bolnica

I.G.Kovačić

Ive Andrića  ispred dječjeg igrališta

10.04.-13.04.2012

 

 

 

MO Žužić Kristijan
Gsm; 091/507-9291
 
Voditelj  odvoza
Ferenac Elvin  (gsm ;091/431-0107 )
 
Umoljavamo građane da za vrijeme eko- akcije  obavijeste predstavnika MO Joakim Rakovac  Žužić Kristijana ukoliko spremnici budu puni ili  voditelja odvoza komunalnog poduzeća..

Za sve nejasnoće nazovite Uslugu na tel ; tel.  052/429-241

Uključimo se u akciju , zajedničkim  doprinosom  očuvajmo naš okoliš .

Pravo na čist okoliš jedno je od osnovnih prava i potreba čovjeka, a očuvanje prirodnih resursa  neophodno za kvalitetan život, za današnje i sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i odgovornost prema sebi i drugima. Imamo zajednički dom koji trebamo očuvati i zaštititi od svih negativnih utjecaja. Čovjek je jedino biće koje stvara otpad.

Dokumenti