NaslovnaVijestiEkološke zanimljivosti: Prezentacija gospodarenja otpadom regionalnog odlagališta Celje

Ekološke zanimljivosti: Prezentacija gospodarenja otpadom regionalnog odlagališta Celje

Obzirom na intenzivne pripreme jednog od strateških ekoloških projekata Grada Poreča, a odnosi se na sanaciju odlagališta otpada Košambra, želja nam je pružiti Vam uvid u prezentaciju gospodarenja korisnim otpadom regionalnog odlagališta otpada u Celju.

Obzirom na intenzivne pripreme jednog od strateških ekoloških projekata Grada Poreča, a odnosi se na sanaciju odlagališta otpada Košambra, želja nam je pružiti Vam uvid u prezentaciju gospodarenja korisnim otpadom regionalnog odlagališta otpada u Celju.

Navedenu prezentaciju možete koristiti za potrebe vlastite ekološke edukacije.
Napominjemo da ćemo u kratkom roku dostaviti na uvid i prezentaciju gospodarenja otpadom za Istarsku županiju.

Uprava društva

PDF file 1MB

Dokumenti