NaslovnaVijestiGrađani i dalje uporni u prikupljanju ambalažnog otpada

Građani i dalje uporni u prikupljanju ambalažnog otpada

Zakrčen prostor Školjke sa ambalažnim otpadom
Zakrčen je prostor Školjke za ambalažnim otpadom

Zaključno sa subotom 04.02.2006.godine prikupljeno je:

– PET ambalaže ………………………. 153.840 jedinica
– MET ambalaže ……………………… 34.587 jedinica
– Staklene ambalaže …………… 88.121 jedinica

Ukupno je do sada prikupljeno i splaćeno građanima 276.548 jedinica ambalažnog otpada što ukupno finacijski iznosi 138.274 kuna.

Procijenjuje se da je se težina staklene ambalaže kreće oko 44 tone a plastične ambalaže oko 8 tona.

Uprava Društva

Dokumenti