NaslovnaVijestiGradsko Poglavarstvo saziva

Gradsko Poglavarstvo saziva

5. sjednicu radi obrade tematike GIS-a i Odluke o novoj izmjeri

Na temelju članka 60. Statuta Grada Poreča

s a z i v a m

5. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Poreča, koja će se održati
u Velikoj vijećnici Grada Poreča, Obala maršala Tita 5/1

u utorak, 06. rujna 2005. godine u 18,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prezentacija modela GIS-a (Geografsko-informacijskog sustava)
( Izvjestitelji: Edo Kos, Damir Hrvatin i predstavnik GALAGIS-a d.o.o. Zagreb)
2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o sufinanciranju nove katastarske izmjere za K.O. Tar, Vabriga i Varvari, te djelove K.O. Frata i Nova Vas
( Izvjestitelj: Damir Hrvatin )

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Edi Štifanić

Dokumenti