NaslovnaVijestiHOTEL PICAL Stručno – poslovni skup: Suvremene tehnologije i uređaji za pročišćavanje pitkih i otpadnih voda

HOTEL PICAL Stručno – poslovni skup: Suvremene tehnologije i uređaji za pročišćavanje pitkih i otpadnih voda

Dana 08.11.2006.godine.(srijeda)Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije održava u Hotelu Pical stručno-poslovni skup suvremene tehnologije i uređaja za pročišćavanje pitkih i otpadnih voda.
Program započinje sjednicom Povjerenstva 08.11.2006.u 17,00 sati u Plavom salonu Hotela Pical, a svečano otvaranje skupa započinje 09.11.(četvrtak)u 08,00 sati.
Osnovna namjena ovog stručno -poslovnog skupa je da se kroz referate, stručna izlaganja i prezentacije profesora, projektanata, proizvođača i korisnika za pročišćavanje pitkih i otpadnih voda istaknu najbolje tehnologije i uređaji koji su se dokazali u primjeni kod nas i u svijetu, a najbolja i najjednostavnija ekološka rješenja, visoki stupanj pročišćavanja i što manji troškovi izgradnje, pogona i održavanja udovoljavaju europskim direktivama, te našim zakonskim propisima.

SUVREMENA TEHNOLOGIJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPANIH VODA ISKUSTVO U IZGRADNJI, POGONU I ODRŽAVANJU

Iako je blizu 80% stanovništva Republike Hrvatske već priključeno na oko 130 javnih vodoopskrbnih sustava koji pročišćavaju i distribuiraju vodu za piće i ostale potrebe korisnika, mnoge od tih uređaja za kondicioniranje je potrebno rekonstruirati ili izgraditi nove, jer je i onečišćenje raspoloživih resursa vode za piće sve veće.
Još je teža situacija u sustavima javne odvodnje, na koje je priključeno samo oko 40% stanovnika Hrvatske. Poseban je problem što se samo manje od polovice tih prikupljenih otpadnih voda pročišćava na stotinjak uređaja, do različitog stupnja pročišćavanja, čime se kontinuirano zagađuje recipijenti odnosno prijemnici, a posebno resursi vode za piće, more i rijeke.

Nova je tendencija izgradnje razdjelnih, a ne mješovitih /centraliziranih sustava odvodnje, kao i pročišćavanje otpadnih voda manjih naselja i turističkih kompleksa, pa se tehnologije i uređaji također prilagođavaju odvojenom pročišćavanju komunalnih, industrijskih i oborinskih voda.
Osnovna namjena ovog stručno-poslovnog skupa je da se kroz referate, stručna izlaganja i prezentacije profesora, projektanata, proizvođača i korisnika, za pročišćavanje pitkih i otpadnih voda istaknu najbolje tehnologije i uređaji koji su se dokazali u primjeni kod nas i u svijetu, a najbolja i najjednostavnija ekološka rješenja, visoki stupanj pročišćavanja i što manji troškovi izgradnje, pogona i održavanja udovoljavaju europskim direktivama, te našim zakonskim propisima.
Odabirom takvih rješenja uvdovoljit ćemo željama i interesima investitora i korisnika, uz mogućnost korištenja tzv. predpristupnih fondova EU koje nedovljno koristimo.

Organizacioni odbor:

Predsjednik Skupštine Grupacije, Zvonko Belošević
Povjerenstvo za tehničke poslove
Predsjednik, Vicko Brbora
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Valdimir Sladonja
Pokrovitelj skupa
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodonog gospodarstva

Dokumenti