NaslovnaVijestiHrvatska delegacija u posjeti Bavarskoj (bilješku sastavio Rodoljub Kosić)

Hrvatska delegacija u posjeti Bavarskoj (bilješku sastavio Rodoljub Kosić)

Predstavnici lokalnih samouprava i komunalnih poduzeća posjetili su bavarske institucije i poduzeća sa ciljem upoznavanja o dostignućima Bavarske na temu zbrinjavanja otpada.

 

Na poziv bavarskog Ministarstva za ekonomske odnose, infrastrukturu, transport i tehnologiju, a u organizaciji Hrvatske Gospodarske Komore, organizirana je posjeta delegacije Republike Hrvatske čiji su predstavnici direktno uključeni u proces prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Delegaciju od 20-ak članova sačinjavali su i Pročelnik za komunalni sustav Istarske županije g. Grubišić, direktor Herculanee g. Stari i predsjednik Uprave Usluge Poreč d.o.o. g. Kosić.

Delegacija je boravila u Bavarskoj od 06.04. do 11.04.2008. godine.

 

Cjelodnevni program, koji je u potpunosti ispoštivan, u osnovi je obuhvaćao cijeli niz stručnih predavanja i konkretnih posjeta tvrtkama koje u svom vlasništvu imaju objekte za prikupljanje, selektiranje i obradu otpada, kao i tvrtke koje kroz svoj proizvodni program učestvuju u izgradnji potrebnih građevina.

 

Delegaciji je omogućena posjeta gradovima Munchenu, Krumbachu, Mittelbiberachu, Guzburgu, Augsburgu, Ingolstadtu i Nurnbergu. Na navedenim destinacijama priliku smo imali upoznati se sa sistemima prikupljanja komunalnog otpada, sortiranjima ambalažnog i kućnog otpada, deponijama u izgradnji, deponijama u sanaciji sa izgradnjom sustava za otplinjavanje istih, pretvorbom deponijskog plina u električnu energiju i spalionicom kućnog otpada u Ingolstadtu.

 

Delegacija je posjetila i tvornicu kamiona MAN, te tvornice kipera i vaga koje se koriste u problematici prikupljanja otpada.

 

U više navrata tijekom posjeta, a u organizaciji tvrtke Kling Konsult iz Munchena u Državnom uredu za zaštitu okoliša prezentirana nam je državna strategija gospodarenja otpadom i prezentiran je program daljnjih aktivnosti na tom planu.

 

Na kraju programa učesnicima studijskog putovanja predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Državnog ureda uručili su certifikate o profesionalnom usavršavanju na temu gospodarenja otpadom.

Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

Dokumenti