NaslovnaVijestiHrvatske vode – Jadranski projekt

Hrvatske vode – Jadranski projekt

IZRAĐUJU SE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ RADI IZGRADNJE NOVIH UREĐAJA ZA PRIHVAT I OBRADU OTPADNIH VODA ZA SJEVERNO PRIOBALNO PODRUČJE RH-e.

 

Na temelju provedenog postupka javne nabave za izradu Studija utjecaja na okoliš a poradi planiranja i izgradnje Uređaja za prihvat i obradu otpadnih voda Hrvatske vode – Jadranski projekt d.o.o, prihvatili su za izrađivača na temelju zajedničkog nastupa Institut građevinarstva Hrvatske d.d., PC Split i Hrvatski hidrografski institut Split.

Njihovi predstavnici posjetili su Uslugu Poreč d.o.o dana 16.veljače 2009.godine te su se tom  prilikom upoznali sa kanalizacijskim sustavima na Poreštini od Limskog kanala do Tarske vale .

Nakon obilaska preuzeli su dokumentaciju koja im se za tu priliku pripremila tehnička služba komunalnog društva te je dogovorena i daljnja suradnja na prikupljanju prostorno-planske dokumentacije.

Na predmetnom području raditi će se dvije Studije utjecaja na okoliš i to:

Studija utjecaja na okoliš za područje Tar-Vabriga-Lanterna, obzirom da je uređaj Lanterna prema usvojenom Koncepcijskom rješenju sustava odvodnje i obrade otpadnih voda Poreštine ( Eko –Mlaz, DM d.o.o,  prosinac 2006) predviđa izmjestiti na novu lokaciju na ulazu u turistički kompleks Lanterna i

Studija utjecaja na okoliš za kanalizacijske sustave Poreč-Sjever , Poreč –Jug i Vrsar s tim da uređaji tih sustava Materada, Debeli rt i Petalon zadržavaju postojeće lokacije.

 

Sukladno Odluci o odabiri izrađivača spomenute Studije bi trebale biti dogotovljene do konca svibnja mjeseca  2009.godine.

 

                                                                            Uprava Društva

 

 

Dokumenti