NaslovnaVijestiInfo na vijećničko pitanje

Info na vijećničko pitanje

Vijećnik Marijan Filipović tražio je odgovor komunalnog poduzeća Usluga o stanju razvoja projekta Sanacija odlagališta Košambra na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.10.2007.godine.
Predmet: Filipović Marijan – odgovor na vijećničko pitanje

U nastavku dajemo odgovor na pitanje vijećnika Marijana Filipovića postavljeno na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča održanoj 30.10.2007. godine (Vaš dopis Klasa: 011-01/07-01/126, Ur. broj: 2167/01-07-07-1 od 30.10.2007. godine).

Stanje radova

Na novoj plohi postavljeno je 90% brtvenih slojeva. Završetak ovih radova biti će do 15.12.2007. godine. Na zapadnom dijelu nove plohe postavljen je drenažni sloj, a na istočnom dijelu postaviti će se do 24.12.2007. godine. Uz zapadnu stranu stare plohe izveden je kameni nasip, izgrađena je pristupna cesta do nove plohe, započeta je gradnja ograde oko odlagališta.

Nova ploha biti će gotova do kraja godine.
Kvaliteta radova ocjenjuje se kao vrlo dobra.

Rokovi

Bez obzira na naprijed navedeno, kašnjenje radova na novoj plohi iznosi tri mjeseca.

Isto je uvjetovano iz više razloga:
– zbog iskopa zasjeka na zapadnoj strani nove plohe u A kategoriji tla, a ne u B i C kako je troškovnički predviđeno
– zbog projektom nedovoljno definiranih rješenja odvodnje procjednih voda
– zbog pronalaska zakopanog otpada na istočnoj strani stare plohe do dubine od 5m, čija sanacija nije predviđena projektom
– zbog vremenskih prilika, jer su radovi zašli u kišni period, što je uvjetovalo ponavljanje već obavljenih radova, crpljenje vode sa radnih ploha i sušenje podloge prije nastavljanja radova
– zbog subjektivnih razloga.

Izrada nove plohe i sanacija postojeće ima ugovorni rok dovršetka 14 mjeseci. Postoje svi uvjeti da se cijela investicija bez obzira na dosadašnje kašnjenje završi u ugovornom roku, na čemu ćemo jako raditi i inzistirati.

U slučaju da postoji interes članova Gradskog vijeća da posjeti gradilište, na licu bi ih mjesta pobliže upoznali sa do sada obavljenim poslom i onim koji predstoji.

Uprava Društva

Dokumenti