NaslovnaVijestiInformacija o prikupljanju ambalažnog otpada na području Poreštine

Informacija o prikupljanju ambalažnog otpada na području Poreštine

Usluga Poreč je nakon dobivanja koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Poreštine sa Istarskom županijom dana 01.lipnja 2006. godine sklopila Ugovor o obavljanju spomenute djelatnosti, te odmah nakon toga i započela sa skupljanjem ambalažnog otpada.

Za 2006. godinu Usluga je ugovorno preuzela obvezu skupljanja ambalažnog otpada koji nastaje u objektima turističke privrede Plave lagune Poreč i Maistre Rovinj (samo za područje Općine Vrsar), kao i nekih trgovačkih tvrtki i obrta koje se bave otkupom ambalažnog otpada, od kojih kao veće spominjemo «Jadran-trgovina» Rovinj i «Ciss» Poreč.
Namjera je Usluge Poreč da postepeno, već tijekom iduće kalendarske godine, preuzme skupljanje ambalažnog otpada na cjelokupnom području Poreštine i to od svih veletrgovačkih i trgovačkih kuća uključujući i cijelokupnu turističku privredu.
Gledajući dosadašnje rezultate vezane za prikupljanje ambalažnog otpada od 01.lipnja pa zaključno sa današnjim danom u Usluzi rezultate procjenjuju kao zadovoljavajuće budući da je sakupljeno cca 500.000 jedinica ambalažnog otpada.
Za što obavljanje djelatnosti nastoji se koristiti postojeća mehanizacija, od vozila za prijevoz , viljuškara, postojećih poslovnih prostora privedenih potrebnoj namjeni i svrsi, a važno je naglasiti da smo uspjeli u relativno jako kratkom roku osposobiti se i za baliranje plastične i metalne ambalaže nabavkom dvokomorne preše za prešanje ambalažnog otpada.
Naša trenutna djelatnost svodi se na skupljanju plastičnog PET, metalnog MET i staklenog ambalažnog otpada. Osim spomenute djelatnosti koju obavljamo samostalno u suradnji sa Metis-om Pula skupljamo još i kartonsku, papirnatu i najlonsku ambalažu sa namjerom da u jako kratkom vremenu samostalno preuzmemo i taj dio djelatnosti.
Budući je to za nas početak tako organiziranog skupljanja ambalažnog otpada i možemo slobodno reći da smo početnici u tom segmentu rada, a gledajući prilike koje vladaju u drugim sredinama bilo naše županije ili čak i šire slobodno ističemo da smo spremni u svakom pogledu ispuniti sve zahtjevnije zadatke oko prikupljanja ambalažnog otpada.
Posebno ističemo da i Zakonska regulativa donošenjem Pravilnika i Odluka ide polako na ruke skupljačima otpada, pa tako da smatramo da se postepeno uklanjaju i sve barijere koje bi sprečavale uspješno i kvalitetno obavljanje djelatnosti skupljanja i korisnog korištenja tako skupljenog ambalažnog otpada.

Dokumenti