NaslovnaVijestiInformacije iz Grada Poreča – Počelo proširenje groblja u Baderni

Informacije iz Grada Poreča – Počelo proširenje groblja u Baderni

Počinju radovi na proširenju groblja u Baderni. Kapacitet groblja povećat će se za 231 grobno mjesto te 24 grobnice, a površina novog dijela groblja biti će 1413 m2.

Zahvat na proširenju groblja u Baderni predviđa se sjeverozapadno u odnosu na postojeće groblje, na način da će postojeći i novi dio groblja činiti jednu funkcionalnu cjelinu.

Groblje će biti ograđeno armirano-betonskim zidom. Organizacijski, groblje se formira od grobnih polja i staza. Glavne komunikacije po groblju formiraju se opločenjem tlakovcem, a neposredno između grobnih polja, komunikacija će se odvijati po šljunčanim stazama.

Dio građevinske čestice prema sjeveroistoku, koji nije zahvaćen zidom, uređuje se kao zelena površina, a zapadni dio na kome je locirana mrtvačnica, uređuje se hortikulturno. U jednom će dijelu staza biti popločena kao komunikacija prema groblju i prometnoj površini. Novom dijelu groblja će se moći pristupiti i preko postojećeg groblja.

Planirana je izgradnja 13 armirano-betonskih, vodonepropusnih grobnica (11 grobnica za 6 i 13 grobnica za 3 ukopna mjesta). Neto dimenzija grobnica je 120 x 240 cm (za 3 mjesta) i 170 x 240 cm (za 6 mjesta). Ukupna predviđena dimenzija grobnih mjesta je 130 x 250 cm.

Centralnu poziciju groblja čini centralni križ. Šetnica u smjeru sjever-jug oblikovno će biti naglašena visokim zelenilom – stablašicama, a u toj zoni novog groblja biti će smještene i klupe te česma za vodu. Posao je vrijedan 1.966.629,64 kuna, dovršetak je planiran krajem svibnja 2009.godine. Izvođač radova je tvrtka G.E.M.A.R. d.o.o. iz Poreča.

www.porec.hr

 

Dokumenti