NaslovnaVijestiINFORMACIJE O RAZVOJU EU PROJEKTA

INFORMACIJE O RAZVOJU EU PROJEKTA

Jedinice lokalne samouprave Poreštine, Tar – Vabriga, Poreč, Lanterna i Vrsar zajedno sa Hrvatskim vodama u posljednje dvije godine intenzivno su radile na pripremi projektne dokumentacije s kojom će se od Europske unije zatražiti donacija sredstava. Uvriježeno je pravilo da su na raspolaganju velika sredstva koja samo treba uzeti. Međutim to nije tako! Potrebno je udovoljiti strogim uvjetima koje Europska komisija propisuje, izraditi dokumentaciju kojom se dokazuju potrebe i mogućnosti da će takvi objekti funkcionirati i na kraju da će cijena korištenja i održavanja biti prihvatljiva za sve korisnike.

Projekt odvodnje pdf

Dokumenti