NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: Cijenu kanalizacije poskupljuje zabrana prekapanja prometnice

Iz Glasa Istre: Cijenu kanalizacije poskupljuje zabrana prekapanja prometnice

Prema informaciji iz Usluge, radovi bi mogli biti dovršeni tek u rujnu jer se pojavio problem otkupa zemlje pa je u pitanju dio trase kolektora dug 350 metara jer ondje vlasnici ne žele prodati zemljište po cijeni po kojoj su ga prodali drugi.

 

Kada će biti dovršen kolektor Poreč – Buići, kada će se žbandajska domaćinstva moći priključiti na njega, hoće li podnijeti priključenje svih zainteresiranih i koji je maksimalan moguć broj priključaka, ponovno je zanimalo vijećnika HDZ-a Pavla Ružića, koji je na dio pitanja dobio pisani odgovor.
Dovršetak kolektora bio je ugovoren sredinom lipnja, a proračun kapaciteta načinjen je u skladu s očekivanom potrošnjom servisno-poslovne zone i naselja u zaleđu Poreča (dio naselja Bolnice iznad vile Arlen, Varvari, Veleniki, Stancija Diklić, Musalež, Valkarin, Radoši, Kadumi, Buići, Filipini, Mihelići, Stancija Kaligari, Žbandaj, Mičetići, Radmani, Ladrovići i Bonaci). Izrađuje se dio projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu, a projektiranje i građenje trajat će nekoliko godina, ovisno o mogućnostima ulaganja. Cijenu kanalizacije sigurno će povećati zabrana Hrvatskih cesta da se prekapa prometnica Poreč Badema. Umjesto toga bit će, radi spajanja naselja, prokopani tuneli ispod ceste. Tri treba izgraditi prema projektu kolektora, a još osam za spajanje, dakle ukupno 11 tunela pod cestom. Prema najnovijoj informaciji iz Usluge, radovi bi mogli biti dovršeni tek u rujnu jer se pojavio problem otkupa zemlje pa je u pitanju dio trase kolektora dug 350 metara jer ondje vlasnici ne žele prodati zemljište po cijeni po kojoj su ga prodali drugi. Pokrenut je proces izvlaštenja, koji usporava dinamiku, a Usluga čeka i suglasnost Hrvatskih cesta za prokopavanje 11 tunela dok traje sezona jer to, kako nam je rekao direktor Usluge Rodoljub Kosić, neće ometati promet. Za prokop jednog tunela treba približno sedam dana.

Vijećnica Snježana Mekota iz SDP-a željela je znati poštuje li se odluka vijeća da se u kapitalne investicije ne kreće dok se ne ostvare za njih planirani prihodi.
– Istina je da smo preuzeli nešto više obaveza nego što nam je ostvarenje prihoda. Imamo 35 milijuna oročenog novca i između četiri i šest milijuna na računu, a još 15-ak milijuna očekujemo od prodaje parcela u zoni Buići-Žbandaj. Tome treba dodati i naplatu nekoliko većih dugovanja. Razlika je 20-ak milijuna kuna, ali nije počelo ostvarivanje svih ugovorenih obaveza, neke su odgođene do jeseni, odqovorio je gradonačelnik Edi Stifanić.

Vijećnicu je zanimalo i plaća li Grad, i do kada će, hladni pogon poduzeća Adriaplus, na što je gradonačelnik odgovorio da od 6. veljače jedina dvojica zaposlenih ne primaju plaću te da će nekadašnji član Uprave Ugo Musizza, koji je u međuvremenu nostrificirao diplomu, biti premješten u odjel za izdavanje građevinskih dozvola.

Vijećnici Nino Basanić iz HSU-a i Fani Bugarin-Šoljan s nezavisne liste Poreč plus Parenzo piu´ ponovno su postavili pitanje uređenja park-šume iznad naselja Bolnica.

– Mislim da bi se poglavarstvo trebalo dogovoriti s vlasnikom, Hrvatskim šumama, da se to uredi kako treba i održava, rekao je Basanić, a Bugarin-Šoljan se založila da se na isti način uredi šuma sve do vile Arlen. Ona je uz to prenijela molbu najmoprimaca gradskih poslovnih prostora u ulicama Fora le porte (Zagrebačka, Cimare i ulice oko njih) da se urede pročelja zgrada, u čemu su voljni financijski sudjelovati. Gradonačelnik je rekao da se fasade mogu urediti sljedeće godine, kada je predviđeno uređenje Zagrebačke ulice, ali da Grad to ne može samostalno financirati pa je podržao ponudu poduzetnika o sudjelovanju.

Vijećnika Damira Miloša s Nezavisne liste Josipa Marasa zanimalo je što se dogodilo s balonom nad bazenom hotela Pical koji je kupio Grad, a gradonačelnik je rekao da je bilo predviđeno njegovo uklanjanje tijekom ljeta te da će ponovno biti postavljen 25. rujna.

S. Matejčić

Dokumenti